Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

Reklamacje i Wnioski

Wszystkie zgłaszane reklamacje, skargi oraz wnioski są dla naszego Banku bardzo wartościowe i stanowią istotne źródło informacji o oczekiwaniach Klientów, ponadto służą poprawie jakości świadczonych usług oraz proponowanej oferty przez nasz Bank.


Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji klientów.pdf

Zał. nr 1 Formularz reklamacyjny dla klienta indywidulanego

Zał. nr 2 Formularz reklamacyjny dla klienta instytucjonalnego

Zał. nr 3 Formularz reklamacji kartowej dla klienta indywidulanego

Zał. nr 4 Formularz reklamacji kartowej dla klienta instytucjonalnego

Zał. nr 5 Formularz reklamacyjny dot.rek. ubezpieczeniowej

 

 

 

 

logo bottom