Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

Historia

Udokumentowana historia Łódzkiego Banku Spółdzielczego (do 10.2019 Banku SpółdzielczegoRzemiosła w Łodzi) rozpoczyna się od dnia 8 kwietnia 1959 r., kiedy to łódzkie rzemiosło zainteresowane istnieniem na terenie Łodzi własnej rzemieślniczej Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej powołało do życia Komitet Organizacyjny przyszłej S.O.P.. Rejestracja Banku nastąpiła w dniu: 24 października 1959 r. w Sądzie Powiatowym w Łodzi.

Po pracach przygotowawczych w listopadzie i grudniu 1959r., faktyczną działalność operacyjną Bank rozpoczął 2 stycznia 1960 r. W tym czasie w placówce zatrudnionych było 2 pracowników i zarejestrowanych 47 członków. Lokal Banku stanowił niewielki pokoik, z trudem mieszczący dwa biurka. Nie bez słuszności pierwszy artykuł, jaki ukazał się w łódzkiej prasie, dotyczący tutejszej Spółdzielni, nazywał ją "najmniejszym bankiem świata". Mimo trudności lokalowych Bank działał sprawnie i szybko. Z dnia na dzień zwiększało się zainteresowanie i przychylnośc rzemiosła dla nowo powstałej placówki.

Pierwsi zarządzający Bankiem za główny cel jego działalności uznali współdziałanie w rozwijaniu usług dla ludności i wspieranie rozwoju rzemiosła, przemysłu ludowego i domowego, indywidualnych placówek usługowych i chałupnictwa przez prowadzenie działalności oszczędnościowo-pożyczkowej oraz świadczeń bankowych. Początkowo terenem działania Banku było miasto Łódź i powiat łódzki.
Od 1996 r. Bank był zrzeszony w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. z siedzibą w Warszawie, jednym z 9 wówczas banków regionalnych, które powstały na mocy ustawy z 24.06.1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz o zmianie niektórych ustaw. W wyniku połaczenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A., które wystepują od 15.09.2011r. pod nazwą SGB-Bank Spółka Akcyjna.

Łódzki Bank Spółdzielczy od listopada 2015r. wraz z 195 Spółdzielczymi Bankami jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. System powołano w celu wzajemnego gwarantowania płynności, wypłacalności i uniknięcia upadłości każdego z uczestników.

Bank działa na terenie województwa łódzkiego.

Bank jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział KRS pod Nr. 0000123953. Siedzibą Banku jest miasto Łódź.


Obsługę Klientów Bank prowadzi w 6 placówkach na terenie miasta:

 1. Oddział II - ul. Żeromskiego 68 od 29.05.2017r.
 2. Oddział I - ul. Zgierska 75 od 01.02.1995 r.
 3. Punkt Kasowy Nr 1 - ul. Kurczaki 50 - od 16.08.2001 r.
 4. Punkt Kasowy Nr 3 - ul. Złotno 60/62 - od 01.06.2007 r.

Byłe placówki Banku:

Oddział II - ul. Moniuszki 6 od 02.01.1960 r. do 24.05.2017r.
Punkt Kasowy Nr 5 - ul. Piotrkowska 317 od 01.09.2013r. do 31.05.2019r.
Punkt Kasowy Nr 2 - ul. Przełajowa 22a /3 od 17.01.2005 r. do 01.07.2020r.
Punkt Kasowy Nr 4 - ul. Anny Jagielonki 2 - od 09.06.2008 r. do 01.07.2021r.


Bank nasz Został założony przez rzemieślników i z myślą o rzemieślnikach.
Obecnie specjalizujemy się w obsłudze rzemiosła, prywatnego handlu i usług.


Klientami banku są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
  • organizacje rzemieślnicze - Izba Rzemieślnicza, Cechy, Spółdzielnie Rzemieślnicze, itp,
  • inne organizacje - fundusze, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, komitety, itp, rolnicy,
  • klienci indywidualni - osoby fizyczne.


Bank nasz jest Bankiem małym, co jest jego zaletą, ponieważ m.in.:
- decyzje podejmowane są szybko - Zarząd znajduje się na miejscu,
- największym kapitałem byli i są ludzie - pracownicy Banku, bowiem znamy swoich klientów, ich potrzeby i wymagania, stwarzamy przyjazną atmosferę, poświęcamy Klientom tyle czasu i uwagi ile potrzebują, zapewniamy szybką i sprawną obsługę, oraz szybkie podejmowanie decyzji.

 

logo bottom