Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

ZARZĄD I RADA

 

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Dariusz Wojciechowski - Prezes Zarządu
Paweł Kłos   - Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyk
Marta Tomczak  - Członek  Zarządu ds. Finansów
Radosław Kuleczka   - Członek  Zarządu ds. Sprzedaży

 
Wszyscy członkowie Zarządu spełniają wymagania, o których mowa w art. 22aa ust.1 ustawy "Prawo Bankowe"


Przebieg realizacji planu działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego nadzorują członkowie dziesięcioosobowej Rady Nadzorczej, której skład przedstawia się następująco:

Grzegorz Kępa              
– Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Helena Kądzielawa – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Adam Drążkiewicz Członek Prezydium Rady Nadzorczej
Czesław Polit Członek Prezydium Rady Nadzorczej

 
oraz członkowie:

Urszula Juźwin
Tomasz Budziński
Halina Pawełoszek
Przemysław Jędrzejczak
Krzysztof Kołodziejski
Roman Grzejdziak


Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymagania, o których mowa w art.22aa ust.1 ustawy "Prawo Bankowe"struktura2021

 


Łódzki Bank Spółdzielczy

Zgodnie z § 23 Statutu ŁBS, Rada Nadzorcza ustaliła podział członków na Grupy Członkowskie:

  • Grupa „Bełchatów”
  • Grupa „Łódź”
  • Grupa „Krośniewice”
  • Grupa „Dąbrowice, Łanięta, Ostrowy”
  • Grupa „Stryków”

O przyporządkowaniu członków do poszczególnych Grup Członkowskich decyduje  miejsce  zamieszkania  lub  siedziby członka  albo  miejsce prowadzenia  przez  członka  działalności  gospodarczej.

 


Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego Łódzkiego Banku Spółdzielczego.pdf

Polityka Informacyjna Łódzkiego Banku Spółdzielczego w kontaktach z Klientami i Udziałowcami.pdf

Polityka informacyjna w ŁBS.pdf

Bilans aktywa 2020r.pdf

Bilans pasywa 2020r.pdf

Pozycje pozabilansowe 2020r.pdf

Ocena stosowania polityki ładu korporacyjnego.pdf

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na 31.12.2020r.pdf

Zasady dostępu do Polityki informacyjnej w Łódzkim Banku Spółdzielczy oraz publikowanych na jej podstawie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.pdfi ilościowym.pdf

Sprawozdanie z badania bilansu za 2020r. ZP i RN dla .pdf

Statut.pdf

Kapitalizacja odsetek.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

 

 

 

 

 

 

logo bottom