Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

ZARZĄD I RADA

<< struktura

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Dariusz Wojciechowski         - Prezes
Grzegorz Wroniecki              - Wiceprezes
Bogumiła Malinowska           - Wiceprezes  


Przebieg realizacji planu działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła nadzorują członkowie siedmioosobowej Rady Nadzorczej, której skład przedstawia się następująco:

Helena Kądzielawa    – Przewodnicząca Rady nadzorczej,
Tadeusz Jassa          – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,
Kornela Sokół           – Sekretarz Rady Nadzorczej ,

oraz członkowie:

Urszula Juźwin ,
Grażyna Kuźniarek- Hensel,
Sylwester Pawlak,
Tomasz Wyrwa.


struktura3

 


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi

informuje członków naszego Banku o przydziale do danej
Grupy Członkowskiej zgodnie z § 39 Statutu Banku:
nazwiska lub nazwa zaczynające się na litery

A – K I Grupa Członkowska
L – Ż II Grupa Członkowska


Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi.pdf

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi w kontaktach z Klientami i Udziałowcami.pdf

Polityka informacyjna w BSRz w Łodzi.pdf

Polityka informacyjna I zmiana w BSRz w Łodzi.pdf

Bilans aktywa 2017r.pdf

Bilans pasywa 2017r.pdf

Pozycje pozabilansowe 2017r.pdf

Ocena stosowania polityki ładu korporacyjnego.pdf

Informacje Bankowe o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.pdf

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na 31.12.2017r.pdf

Zasady dostępu do Polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Łodzi oraz publikowanych na jej podstawie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.pdfi ilościowym.pdf

Sprawozdanie z badania bilansu za 2017r. ZP i RN dla .pdf

 

 

 

 

logo bottom