Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

ZARZĄD I RADA

<< struktura

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Dariusz Wojciechowski         - Prezes Zarządu
Grzegorz Wroniecki              - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Bogumiła Malinowska           - Wiceprezes  Zarządu ds. Finansów

Wszyscy członkowie Zarządu spełniają wymagania, o których mowa w art.22aa ust.1 ustawy "Prawo Bankowe"


Przebieg realizacji planu działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła nadzorują członkowie siedmioosobowej Rady Nadzorczej, której skład przedstawia się następująco:

Helena Kądzielawa    – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Tadeusz Jassa          – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,
Kornela Sokół           – Sekretarz Rady Nadzorczej ,

oraz członkowie:

Urszula Juźwin ,
Grażyna Kuźniarek- Hensel,
Sylwester Pawlak,
Tomasz Wyrwa.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymagania, o których mowa w art.22aa ust.1 ustawy "Prawo Bankowe"


struktura3

 


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi

informuje członków naszego Banku o przydziale do danej
Grupy Członkowskiej zgodnie z § 39 Statutu Banku:
nazwiska lub nazwa zaczynające się na litery

A – K I Grupa Członkowska
L – Ż II Grupa Członkowska


Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi.pdf

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi w kontaktach z Klientami i Udziałowcami.pdf

Polityka informacyjna w BSRz w Łodzi.pdf

Bilans aktywa 2018r.pdf

Bilans pasywa 2018r.pdf

Pozycje pozabilansowe 2018r.pdf

Ocena stosowania polityki ładu korporacyjnego.pdf

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na 31.12.2018r.pdf

Zasady dostępu do Polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Łodzi oraz publikowanych na jej podstawie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.pdfi ilościowym.pdf

Sprawozdanie z badania bilansu za 2018r. ZP i RN dla .pdf

Statut BSRz.pdf

Kapitalizacja odsetek.pdf

 

 

 

 

 

 

 

logo bottom